dijous, 16 d’octubre del 2008

Capítol 1: la pujada

Post del professor


1. Fes una llista d'entre cinc i deu paraules que et resultin desconegudes i cerca'n la definició al diccionari.
Collades: Depressió suau del terreny per on es pot passar fàcilment d'un costat a l'altre d'una serralada
Lluerts: 1. Obertura que es fa al sostre o a la part de dalt de la paret d'un espai soterrani perquè hi entri la llum
Emfitèutics: no apareix en el diccionari convencional
Poulanques: no apareix en el diccionari convencional
Tarlà: no apareix en el diccionari convencional


2. Escriu aquelles expressions col·loquials o frases fetes dels personatges que et cridin l'atenció.

-ànsia, que em de baixar!
-Deus vos ho poc!
-en fa migranya, això...
-reina del cel!
-quatre cops de coll i serem a la Fita....

3. Escriu una breu caracterització psicològica de la Mila a partir de les situacions que viu en aquest capítol, dels pensaments que li volten pel cap o de les seves reaccions.
Primer de tot li dona malhumor per què té calor durant el trajecte.
Ex: "entre el solei, la polsaguera i la contrarietat li havia donat un gran malhumor a la dona"

Al veure els paisatges i la vida que hi ha en un poble que s'anima peo al escultar que li deien ermità s'empipa
ex:En Maties havia tingut raó, era bonica i riallera l'entornada de Ridorta, d'aquell poblet amuntegat dalt de turó...
La pujada a l'ermita se li fa feixuga i quant arriba nota una sensació que es resumeix en una paraula: solitud.

4. Coneixem el Matias a través dels ulls de la Mila i de les seves impressions. Reprodueix els fragments on podem trobar pistes o indicis per a una descripció del Matias i comenta'ls.
"L'altre esquena, ampla i tova com un coixí, semblava voler eixir-se del grec negre que l'oprimia, tibant d'aixella amb una amenaça constant d'estripar-se"

Físicament es un home gran, que s'ha engreixat molt d'ençà que es va casar. es molt apatic, molt deixat....

5. Quina mena de relació personal hi ha entre la Mila i el seu espòs. Reprodueix els fragements que creguis significatius i comenta'ls
Indifernecia.
-Beneita! Tan és un ofici com un altre.
Ella estava sola mentre parlava amb el Maties.

També la falta de respecte que te en maties quant pujen la muntanya.

6. Com és descrit el pla i la muntanya. Contrasta'n les dues visions.
Pla: era bonica i riallera l'encontrada de Ridorta, d'aquell poblet amuntegat dalt del turó i voltat per l'anella vistosa d'una faixa de pla.
es alegre i viu.

Muntanya: sota seu no es veien més que onades de muntanyes, de muntanyes immenses i siolencioses que s'afexien, s'aplanaven, se submergien en la quietsa ombrívola del capvespre que, com una boira negre, se les hi entenia al damunt, omortollan-les
Es fosca i deserta

7. Copieu algun fragment d’aquest capítol on es compari la muntanya amb un atribut humà.
"en forma de un pit de dona..."

8. Copieu un fragment en el qual el "paisatge interior" (sentiments, sensacions...) i l'exterior s'identifiquen.
Quina solitud!. murmurà, alterada i sentint que el cor devenia, d'inprovís tant o més obac que aquelles pregones.

9. En quina època de l'any transcorre aquest primer capítol? Com ho sabem?
Primavera per que hi ha un fragment en que narra les carcterístiques d'aquesta época a través de la natura.
"planes de solde primavera..."

10. La Mila, referint-se al llarg camí que fan abans no arriben a l'ermita, diu que això és pitjor que el Purgatori. Què és el Purgatori? Busca'n alguna imatge.

Purgatori: lloc on van les animes mo comnenades a l'infern abans de passar al cel.


11. Què és una ermita i un ermità. Busca i penja al teu blog imatges d'ambdós.
ermita: capella en despoblat
ermitana: el qui té cura d'una ermita


1 comentari:

salvi ha dit...

Deus vos ho poc!
Ha de dir: Déu vos ho pac.

No surt al dicc.
Ha de dir:
No apareix al diccionari general.

La resta està prou bé. Estàs realitzant una bona feina... tot i que cal posar més atenció en l'ortografia i la redacció. Ok?

Ànims!
salvi