dilluns, 1 de desembre del 2008

Joan Oliver, "Allò que tal vegada...". Els personatges en imatges

Post del professor

Cerca imatges dels personatges bíblics que intervenen en aquesta obra de Joan Oliver: el diable, els àngels, Adam i Eva, Caïm i Abel, Déu o Jahvè. Escriu una breu definició d'aquests personatges i contextualitza'ls dins la història bíblica.

-ÀNGELS


Un àngel és una presència divina que entra en contacte amb els humans. Segons de quina religió es tracti, els àngels són esperits, déus o encarnacions del creador.
Al catolicisme els àngels acompanyen Déu al cel. Àngel ve del grec angelos, missatger o ésser enviat per Déu. Tenen diferents missions, propòsits o tasques, d'una manera similar als treballs o ocupacions. Els àngels no tenen sexe.


-DIABLEUn dimoni és un esperit sobrenatural. Originàriament, la paraula ve del grec δαίμων, daemon, que designa un esperit molt savi, però no malèfic, contràriament a l'acepció que té en la majoria de cultures per influència religiosa.
El diable és el nom amb què les religions judeo-cristianes identifiquen el principal enemic de Déu.

ADAM I EVA


Adam i Eva segons la creença cristiana van ser els primers pobladors de la terra. Van ser creat per Deu en el sisé dia de la crecaió.
Es una historia ficticia que explica el mal de la tentació, simbolitzat amb una poma.

CAÏM I ABELCaïm: Segons l'Antic Testament, Caïm o Caín fou la primera persona nascuda i no pas creada, ja que era fill d'Adam i Eva, el primer home i la primera dona.
Era llaurador
Abel: Era pastor de ovelles.
Tan Caïm com Abel son els fills de Adam i Eva
Narra la historia que Caïn mata a Abel per que li te enveja


DEUDeu es conegut com a Jahvé. Es deu per tant te el poder suprem.
Ré un paper molt important en la biblia