dissabte, 31 de gener del 2009

Àngel Guimerà. Biografia i obra

Post del professor

1. (Internet). Explica breument els moviments literaris del Romanticisme, Realisme i Naturalisme. Penseu que només tenint clars els conceptes a l'entorn de la vida i de la naturalesa humana que proposen aquests moviments podrem entendre i analitzar amb encert l'obra del nostre autor i en concret Maria Rosa.

Font de consulta sobre el Romanticisme

Romanticisme
El Romanticisme com a moviment cultural i polític s'originà a Alemanya a final del segle XVIII, inicialment com a moviment literari però que ràpidament passà a influenciar totes les arts. La seva característica fonamental és la ruptura amb la tradició, amb l'ordre i la jerarquia dels valors culturals i socials imperants.
Característiques:
-La major importància del sentiment enfront la raó.
-La forta tendència nacionalista de cada país.
-La del liberalisme en contraposició al despotisme il·lustrat.
-La de l'originalitat en contra la tradició grecollatina.
-La creativitat enfront a la imitació neoclàssica.
-L'obra imperfecta, inacabada i oberta en lloc a l'obra perfecta, conclosa i tancada.Pintura "Der Wanderer über dem Nebelmeer", del romàntic Caspar David Friedrich.

Font de consulta sobre el Realisme

Realisme
El realisme és un corrent artístic que pretén plasmar la realitat de la forma més exacta possible a les obres d'art.

Característiques:
-Es caracteritza per la recerca de l'objectivitat i el rebuig al món de la fantasia i dels somnis.
-Pretén fer una representació de la realitat el més acurada possible, sense embellir-la; els paisatges són representats mitjançant una natura humanitzada.
-Els temes són contemporanis de la seva època, i solen mostrar una critica social.
-Fa un ús minuciós de la descripció, per a mostrar perfils exactes dels temes, personatges, situacions i fins i tot llocs; el quotidià i no l'exòtic és el tema central, exposant problemes polítics, humans i socials.

Font de consulta sobre el Naturalisme

Naturalisme
El naturalisme va ser un moviment que es va donar a finals del segle XIX en la literatura i en menor mesura a les altres arts. El seu creador va ser Émile Zola, a França.

Característiques:
-espontaneïtat del personatge
-psicologia del personatge
-importància de la psicologia en els personatges i la preocupació sobre la influència que l'entorn (o dels condicionants econòmics, personals i socials)sobre els personatges


Émile Zola

2. Quin és el sistema econòmic que acaba triomfant al segle XIX?

El capitalisme. Aquest sistema econòmic implica una burgesia i una classe proletària.

3. Explica que entens per capitalisme, sense haver-ho de consultar enlloc.

Sistema econòmic basat en el capital i en la creació d’empreses privades.

4. Fes una llista de paraules que evoquin la idea de romanticisme.

Amor, passió, triangles amorosos i instints irracionalista.

5. Que és la Renaixença i quin és el principal objectiu de romanticisme.

Es un moviment cultural iniciat al segle XIX que pretenia la recuperació cultural i política de la nació catalana, especialment la recuperació del català com a llengua literària i tornar-li el prestigi que havia tingut a l’edat mitjana.

6. Quines dues línies temàtiques fonamentals segueix el teatre del XIX?

-la línea popular i còmica
-la línea culta (drames històrico-romàntic)

7. Data i lloc de naixement d'Àngel Guimerà?

Va néixer el 1845 a Santa Cruz de Tenerife i va morir a Barcelona el 1924.

9. De quin diari va arribar a ser director Guimerà?

La Renaixença

10. Per quina problemàtica social Guimerà se sentia especialment sensibilitzat?

Va recórrer les terres catalanes i prengué consciència del sistema caciquista que la política del moment no combatia

11. Esmenta els principals trets definidors de la seva obra.

-fons religiós clarament catòlic i idealització del món rural.
-els arguments solen ser lineals i els personatges tendeixen a l’arquetip, no tendeixen massa complexitat psicològica.
-lingüísticament es un model de llengua col•loquial, tot evitant arcaisme i cultismes.

2 comentaris:

salvi ha dit...

Has descrit amb molta claredat els diferents moviments literaris i ideològics (romanticisme, realisme, naturalisme). Potser a l'hora de parlar del naturalisme caldria subratllar més la importància de la psicologia en els personatges i la preocupació sobre la influència que l'entorn (o dels condicionants econòmics, personals i socials), pot tenir sobre els personatges (=determinisme social).

Sempre que consultis una font d'informació, has d'indicar-la. En aquest cas, la wiki.

La tria del quadre de Friedrich per il.lustrar el moviment romàntic és molt encertada. Es tracta d'una obra emblemàtica del romanticisme per la manera com tracta el tema de la relació de l'home i el cosmos/natura.

El professor.

salvi ha dit...

Molt bé, la resta de preguntes les has resolt correctament. Potser caldria explicar millor en què consisteix el règim "caciquista" que Guimerà denuncia en les seves obres i que no és més que l'explotació d'un amo despòtic sobre els seus treballadors (obrers o camperols).

Un cop més t'he de felicitar per la rapidesa amb què fas els deures i l'interès que demostres en els estudis.

El professor.