dimecres, 11 de febrer del 2009

Àngel Guimerà. "Maria Rosa". Lectura (2)

Post del professor

-Escena 4

1. Amb quins arguments Maria Rosa defensa la innocència del seu marit Andreu?


La Maria Rosa ens explica que aquell dia el seu marit s'havia enfrontat amb el capatàs. Després de la llarga discussió, el capatàs li va pegar a ell. Se'n va anar a casa i s'ho va explicar. Van passar la nit junts fins que la policia va anar contra ell i el va detenir. La policia el va arrestar amb la prova d'haver trobat un mocador i un ganivet tacat de sang. La muller ho nega dient que el ganivet el van posar per sota de la porta i que el mocador s'ho van robar, de tal manera que l'assassí de veritat quedi fora de sospites.

2. Destaca el moment de l'escena que et resulti més dramàtic i comenta'l

Crec que el moment més dramàtic és quant la Maria Rosa destaca el trist sentiment que té per l'enyorança del seu marit. Tal com diu ella "No tinc forces per a res". Està feta pols i molt trista. Un moment que la protagonista ens permet entrar dintre d'ella i veure la tristor que sent.

3. Per què totes les sospites recauen sobre l'Andreu? Creus que va ser efectivament ell l'assassí del capatàs?

Les sospites van contra ell perquè es va trobar un ganivet ple de sang (l'arma del crim) i un mocador que pertany a l'Andreu també tacat de sang.

Crec que no per diversos motius. Primer que és tant obvi que és ell per aquestes proves que ja intueixes que no és l'assassí. És molt probable que l'assassí el vulgui culpar a ell per alguna raó. Les principals sospitosos son els treballadors de la carretera.

4. Al final de l'escena hi ha una anticipació dels fets, com un avançament d'esdeveniments futurs. Indica-ho i comenta-ho.

"Ah, si jo descobrís qui va matar el capatàs, i ha perdut a l'Andreu..."
La Maria Rosa vol venjar-se de l'autentic assassí i fer-li pagar el que li ha fer al seu marit que tant enyora.

.....
-Escenari i marc temporal

L'escena passa al mateix lloc que els altres.

-Personatges que hi intervenen i caracterització

Maria Rosa, Tomasa, Marçal, Gepa, Badori i Quirze.

-Resum (breu)

En aquesta escena la Maria Rosa ens explica la seva versió del fets sobre l'assassinat que va cometre, o no, el seu marit. Ens explica que aquella nit l'Andreu li va comentar la baralla que van tenir i que per la nit, Durant els dos eren a casa, la policia el va arrestar amb les probes d'un mocador tacat de sang i un ganivet utilitzat en el crim.

-Aspectes a destacar

La forta tristor que la pobra dona (Maria Rosa) sent per la falta del seu marit.

Escena 5

1. Quin personatge apareix en aquesta escena i quina és la seva funció?

En aquesta escena surt el Calau. En la seva poca participació en la conversació, expresa la seva preocupació per la paga, ja que, depenent de la Diputació i ell dubta que la Diputació tingui diners per pagar-los.

.....

-Escenari i marc temporal

L'escena passa al mateix lloc que els altres.

-Personatges que hi intervenen i caracterització

Maria Rosa, Tomasa, Marçal, Gepa, Quirze i Calau.

-Resum (breu)

En aquesta escena és desenvolupa per la preocupació que tenen els treballadors si la Diputació els pagarà el sou o no els pagarà.

-Aspectes a destacar

Els pobres treballen en una feina molt dura i a sobre s'ha de sumar que pot ser que la Diputació no els pagui. Reflecteix una mica l'explotació dels treballadors.

Escena 6

1. En aquesta escena assistim al diàleg entre la Maria Rosa i en Marçal. En Marçal és un dels amics més propers de l'Andreu. Quina actitud adopta l'Andreu davant la desesperació de la Maria Rosa?

Intentar que la Maria Rosa no es vagi a Ceuta a buscar el seu marit i d'alguna manera li fa entendre que no és preocupi i que ell està al seu costat.

2. Trobes que hi ha alguna cosa (actitud, comportament, paraules...) en l'Andreu que ens doni a entendre que potser sent "alguna cosa més" per la Maria Rosa. Assenyala-ho i comenta-ho.

Primer de tot li diu que no pensi en el seu marit i que es distregui.
"Tu lo que hauries de fer és distreure't de l'Andreu, no pensar-hi."

Li diu que la situació que està passant la té també moltes dones, i que, aquestes dones fan vida normal.

Ni vol que es vagi darrere del seu marit, la vol al seu costat i, a sobre, sense pensar amb ell..

1 comentari:

cristina vilches ha dit...

Respostes correctes.

L'ortografia i la redacció han millorat visiblement. Amb tot, et faig
algunes remarques:

"S'ho va dir" o "s'ho va explicar" és INCORRECTE. Cal escriure: "Li va
dir" (a ell) o "l'hi va dir" (tal cosa a ell).

No és "per la nit", sinó "a la nit".

A la pregunta de l'escena 6, hi ha un error meu i on diu Andreu, ha de
dir Marçal.

En general, has començat molt bé i penso que podrem treure tots/es
molt de profit d'aquesta lectura.

El professor.