dimecres, 6 de maig del 2009

Comentari literari d'un poema (II)

Post del professor

Aquest poema es troba en el llibre de "Bruixa de dol" de Maria-Mercè Marçal en la pàguina 45

-Contingut
Ha passat molt de temps capficada en els seus sentiments i després de molt de temps es relaxa i deixa de pensar en aquella sensació que la te tan pensativa.
Observa la vista que li ofereix el balcó, veu les flors i les plantes potser, símbol d'una nova etapa.

-Punt de vista de la veu poètica
Ens vol transmetre un estat emocional i personal sobre la seva vida passional.

-Recursos
Enumeració de diferents flors, com per exemple, els geraris i el gessamí

-Temps i espai
L'escena s'esdevé a l'hivern, concretament el 31 de desembre.
L'espai és domèstic, en un balcó d'una casa modesta.

-Qui parla?
Esta escrit en primera persona.

-Estructura
Podem observar dos parts temàtiques diferenciades que coincideixen amb les estrofes.

-Esquema mètric

Avui, vint-i-u de desembre 9 A
he sortit al balcó: 6 b
sota una pluja que ja amainava 11 C
he vist els testos, les olles, els pots 15 D
de conserva plantats d'atzavares, 9 E
de cintes, begòries, geranis i cactus, 12 F
de cabellera de la reina 9 G
i d'alegria de la casa. 8 H
I el gessamí, que si se'm moria, no se'm mor. 13 I

Feia molts dies que no sortia al balcó 13 J
corrent darrere d'amors i d'altres coses... 11 K

Tipos de versos: tenim tant versos d'art major com versos d'art menor
Esquema métric: 9A, 6b 11C 15D 9E 12F 9G 8H 13I 13J 11K
Tipos de estrofa: Dos estrofes amb 9 versos en la primera i 2 versos en la segona.

Els oscil·len entre 6 i 15 síl·labes per tant no segueixen un esquema. Pel que fa a la rima tampoc hi apreciem res.

-Llengua
-Proposició alta de noms i objectes
-Camp semàntic propi de les plantes.

-Recursos retòrics

-Asíndeton: Supressió intencionada de les conjuncions que uneixen les paraules.

Avui, vint-i-u de desembre
he sortit al balcó:
sota una pluja que ja amainava
he vist els testos, les olles, els pots
de conserva plantats d'atzavares,
de cintes, begòries, geranis i cactus,
de cabellera de la reina
i d'alegria de la casa.
I el gessamí, que si se'm moria, no se'm mor.

-Enumeració: Formulació contínua de diverses idees.

he vist els testos, les olles, els pots
de conserva plantats d'atzavares,
de cintes, begòries, geranis i cactus,

Enumeració de: testos, olles, pots, cintes....

-Frase en suspens: L'ultim vers deixa al lector ha imaginar un possible final.

Feia molts dies que no sortia al balcó
corrent darrere d'amors i d'altres coses...

-Paralel·lisme:

Avui, vint-i-u de desembre
he sortit al balcó:
sota una pluja que ja amainava
he vist els testos, les olles, els pots
de conserva plantats d'atzavares,
de cintes, begòries, geranis i cactus,
de cabellera de la reina
i d'alegria de la casa.
I el gessamí, que si se'm moria, no se'm mor.

Feia molts dies que no sortia al balcó
corrent darrere d'amors i d'altres coses...

-Metàfora: Utilització metafòrica de les flors amb l'amor.

-Al·literació: repetició dels sons semblants

Avui, vint-i-u de desembre
he sortit al balcó:
sota una pluja que ja amainava
he vist els testos, les olles, els pots
de conserva plantats d'atzavares,
de cintes, begòries, geranis i cactus,
de cabellera de la reina
i d'alegria de la casa.
I el gessamí, que si se'm moria, no se'm mor.

-Encadenament: en el quart i cinquè vers. Es deixa la frase mig acaba i continua al vers següent.

-Periode de versos llarga que abraça fins als 5 versos.
-Té un ritme lent.
-Sintaxi elemental: no hi ha subordinades.

-Valoració personal.

A mi, personalment, no m'ha transmès res fins a la segona vegada que ho he llegit. Quant intentes examinar el que la poeta ens vol transmetre es quant he pogut imaginar-me el sentit i m'ha arribat algun missatge, potser no el mateix que l'autora pretenia.
Expressa l'emoció que sent algú després d'un temps de reflexió sobre la seva vida amorosa, però no precisament bona. El fet que comenci a parar de ploure quant ella surt al balcó és un símbol d'alliberament o final d'aquest període que ha passat tan malament.

1 comentari:

salvi ha dit...

El comentari està correcte. Es podria, com sempre acabar de polir, però ja està bé per començar.

Et demostres molt recepriva als suggeriments que et faig i interpretes ràpidament les meves observacions. Fas un enfocament encertat del poema i l'interpretes amb les teves pròpies paraules, la qual cosa vol dir que has interioritzat perfectament el sentit del poema.

Ok!

El professor.