dissabte, 16 de maig del 2009

Comentari literari d'un poema (VI)

Post del professor

Aquest poema es troba en el llibre de "Bruixa de dol" de Maria-Mercè Marçal en la pàguina 62 d'Edicions 62

-Contingut

Com es propi d'aquesta poetessa, aquest poema ens expresa una emoció a partir d'una metàfora. D'una forma molt cortesana, ens presenta un estat d'ànim, com es la ràbia i el dolor que provoca un enemic.
El contingut del poema es centra en la descripció que té l'enemic en la seva vida. Es compara amb una papallona sense llibertat a causa del caçapapallones que la persegueix per privar-li un dels elements més importants en la vida: la llibertat.

-Punt de vista de la veu poètica

La intenció que amaga aquest poema es transmetre el malestar i el dolor que li causa l'enemic. Aquesta comparació que fa amb una papallona i el fet que no pugui volar amb tota llibertat no es una simple coincidència. Aquest llibre d'antologia poètica té un objectiu molt clar: defensar la llibertat de la dona.
La papallona representa a la dona i l'enemic representa a l'home, que a través del caçapapallones atrapa i sotmet a la dona.-Recursos

El principal i únic recurs que utilitza és la metàfora. Gracies a aquest recurs literari pot reivindicar la llibertat de la dona amb la utilització d'elements de la natura (la papallona) i elements que la destrueixen (el caçapapallones).

-Temps i espai

En aquest poema no s'especifica el temps ni l'espai.

-Qui parla?

Aquest poema esta escrit en primera persona del singular. Els esdeveniments estan compostos per la mateixa que les pateix.

-Estructura

El poema esta estructurat en una única estrofa composada per quatre versos.

-Esquema mètric

Dolç enemic 4 a
amb caçapapallones 6 B
em pares trampes 4 c
pels plecs del plaer 4 d

Tipos de versos: Tots els versos són d'art menor menys el segons que és d'art major.
Esquema métric: 4a 6B 4c 4d
Tipos de estrofa: una estrofa formada per quatre versos
Rima: no té rima

-Llengua

-Els verbs estan conjugats en primera persona del singular.

-La majoria de noms i els adjectius es trobem en plural

-Utilitza una llengua col·loquial i simple (pot entendre qualsevol tipus de públic.)

-Recursos retòrics

-Al·literació

Repetició volguda d’uns mateixos sons al llarg d’uns versos.

Dolç enemic
amb caçapapallones
em pares trampes
pels plecs del plaer

-Antítesi

Oposar en una mateixa frase dos mots, pensaments o expressions de sentit contrari.

Dolç enemic

-Encadenament

Trencament forçat del discurs al final d’un vers que té la seva continuació en el posterior.

Dolç enemic
amb caçapapallones
em pares trampes
pels plecs del plaer

-Hipèrbole

Figura que es fonamenta en una exageració evident

Dolç enemic

-Metàfora

Figura en la qual se substitueix l’objecte real per un d’imaginat per l’autor, amb el qual existeix una determinada analogia.

Dolç enemic
amb caçapapallones
em pares trampes
pels plecs del plaer

-Valoració personal.

He elegit aquest poema per la seva bellesa en la forma de dir les coses. la figura de la papallona com símbol de la llibertat i el caçapapallone com una trava que trobem per poder ser lluïres, crec que ha sigut molt encertada.

Un dels millors poemes del llibre.

2 comentaris:

salvi ha dit...

Has de formular clarament el tema. Per exemple: L'ambivalència del sentiment amorós, com a font de dolor i plaer.

Si el poema no té títol, l'has d'identificar amb el primer vers. En aquest cas seria el poema "Dolç enemic".

Has identificat aquest dolç enemic amb la figura masculina, però jo no ho veig tan clar tractant-se de Maria-Mercè Marçal, que era homosexual. El veig més com un poema d'amor i dolor entre dones.

Però la interpretació la raones i, per tant, és perfectament vàlida.

Bon comentari!

El professor.

DAVID GUARDIA ha dit...

eii xata... fa molt de temps. he vist el teu comentari al meu blogspot y m´alegro que te vagi agradar y sobretot pel teu recolzament :) vec que el teu blogspot es molt interessant y la veritat es que segueix aixi :)
una abraçada molt gran
DAVID